Logo Stedam Nalatenschappen

Ontzorgt, ondersteunt, bereidt voor en handelt af,
zonder de persoonlijke omstandigheden uit het oog te verliezen.

Welkom bij Stedam Nalatenschappen

Stedam Nalatenschappen ondersteunt u op een professionele wijze bij de afwikkeling of het voorbereiden van een nalatenschap.

Missie

Stedam Nalatenschappen ondersteunt het in kaart brengen van de wensen in een toekomstige nalatenschap, zodat er op voorhand duidelijkheid is over de wijze waarop de nalatenschap wordt afgewikkeld.

Wanneer het moment van overlijden daar is, kan Stedam Nalatenschappen de gehele of gedeeltelijke afwikkeling van de nalatenschap voor u verzorgen. Dit is mogelijk als executeur, wanneer de erflater dit in zijn of haar testament heeft vastgelegd, of als gevolmachtigde indien de gezamenlijke erfgenamen daartoe opdracht hebben geven.

Visie

Stedam Nalatenschappen ondersteunt door zorg weg te nemen en ruimte te geven aan u en andere nabestaanden in deze moeilijke periode.

Mijn naam is Marloes van der Zalm, RegisterExecuteur bij Stedam Nalatenschappen. Daarnaast ben ik mede-eigenaar van Stedam Bewind. Wij helpen mensen die onder bewind zijn gesteld door de rechtbank met hun financiële zaken. In de dagelijkse praktijk zie ik helaas vaak problemen voorbijkomen als het om de afhandeling van nalatenschappen gaat. Als een geliefde overlijdt komen nabestaanden in een stroomversnelling terecht waarbij veel stress en emoties naar boven kunnen komen. Er moeten snel allerlei beslissingen genomen worden en er komt veel op nabestaanden af.

Marloes van der Zalm

Ontzorgen is dan het eerste woord dat bij mij opkomt. Wat kunnen wij voor de nabestaanden betekenen, zodat zij aan het verwerken van het verdriet toekomen en niet belast worden met allerlei ingewikkelde zaken zoals het afhandelen van een erfenis.

Bij het voorbereiden van een nalatenschap kunnen wij van dienst zijn. Wij brengen de wensen in kaart en leggen deze vast in een efficiënt Digitaal Nalatenschapsdossier. Alle belangrijke gegevens overzichtelijk op een plek. Dit biedt nabestaanden na een overlijden veel duidelijkheid en vergemakkelijkt daarmee de afhandeling van een nalatenschap. Hierdoor is het ook kostenbesparend. Stedam Nalatenschappen adviseert, begeleidt en ontzorgt op persoonlijke wijze, waarbij wij de belangen van alle nabestaanden niet uit het oog verliezen. Integriteit, respect, vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en duidelijkheid zijn bij ons vanzelfsprekend.
Wij helpen u bij de juridische, financiële en fiscale voorbereiding en afwikkeling van de nalatenschap.

Samenwerkingen

Stedam Nalatenschappen heeft een goede samenwerking met Interfin, de overkoepelende stichting van RegisterExecuteurs. Deze samenwerking zorgt voor continuïteit en geeft u daarmee de zekerheid dat uw vragen of opdrachten aangaande nalatenschapsregistratie, -advies of -afwikkeling snel kunnen worden afgehandeld.
RegisterExecuteur

Verder werken wij op een prettige wijze samen met Zuiderwijk & Verweij Scheidingsspecialisten. Mocht u onverhoopt in een conflict verwikkeld raken dan bieden zij mediation aan, gericht op erfzaken. Zuiderwijk & Verweij is een onafhankelijke bemiddelaar die zorgt dat er weer beweging komt in het proces van afhandeling van een nalatenschap.
Neemt u vrijblijvend contact op. U kunt natuurlijk ook eerst contact met ons opnemen.
Zuiderwijk & Verweij scheidingsspecialisten

Nalatenschapsafwikkeling

De afwikkeling van een nalatenschap brengt, zeker wanneer u er voor het eerst mee te maken krijgt, een groot aantal nieuwe en onbekende zaken met zich mee.
De organisatie van de uitvaartplechtigheid, juridische, administratieve en financiële zaken vragen om aandacht. Er moeten praktische zaken geregeld worden en er moeten (op korte termijn) beslissingen genomen worden. Misschien ook wel over zaken waar u nog niet veel mee te maken heeft gehad of waar u niet zo goed van op de hoogte bent. En dan speelt het emotionele aspect ook nog een rol. Kortom er komt waarschijnlijk veel op u af.

Wie is er verantwoordelijk?

Erfgenamen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Wanneer een overledene in zijn testament een executeur heeft aangewezen, is de executeur bevoegd om de erfenis af te handelen, naar de wensen van de overledene. De executeur is dit echter niet verplicht, hij kan de opdracht ook weigeren. In dat geval is het aan de erfgenamen de taak om de erfenis zelf af te handelen of iemand (erfgenaam of een derde) een volmacht te geven om dit namens hen af te handelen.
Via een volmacht kan een vertrouwde partij, zoals Stedam Nalatenschappen, een nalatenschap voor u afwikkelen.

Voorkomen van conflicten

Het aantal conflicten rondom nalatenschappen neemt al jaren behoorlijk toe.
Uit onderzoek van de hoogleraar familievermogensrecht, Wilbert Kolkman, blijkt dat het aantal rechtszaken over erfrecht inmiddels al tienmaal hoger ligt ten opzichte van 2003. Als redenen noemt hij de toegenomen welvaart (er is meer te verdelen), de mondigheid van burgers en de lossere familiebanden.
Bron: https://research.rug.nl/en/clippings/gedoe-om-de-erfenis

Verder komen in de praktijk de volgende oorzaken voor het ontstaan van conflicten naar boven:
» Meningsverschillen over verdeling en de waarde van goederen;
» Familieproblemen vanuit het verleden, die niet zijn uitgesproken of verwerkt;
» Schenkingen en leningen die niet goed geadministreerd zijn;
» Verhoudingen tussen kinderen uit eerdere relaties en de partners;
» Weinig of onvoldoende kennis m.b.t. de wettelijke regels in het recht.

Stedam Nalatenschappen kan u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap, wij nemen dit graag van u over.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Een gehele nalatenschapsafwikkeling houdt in:
» Controle in het digitaal nalatenschapsdossier of het inventariseren van alle gegevens in dit digitaal dossier;
» Advies aan erfgenamen m.b.t. het aanvaarden of verwerpen van de erfenis;
» Aanvragen van verklaring van erfrecht, eventueel notariële boedelbeschrijving;
» Financieel administratieve werkzaamheden (abonnementen, verzekeringen opzeggen, etc.);
» Woning leegruimen en opzeggen of verkopen, verdeling van de inboedel;
» Contact en afstemming met notaris, makelaar, accountant, taxateur etc.;
» Voldoen van alle schulden (bij voldoende baten);
» Slotaangifte inkomstenbelasting en aangifte erfbelasting;
» Opstellen rekening en verantwoording;
» Verdeling erfenis.

Wanneer gewenst kunnen wij ook ondersteunen bij het regelen van de uitvaart en het contact onderhouden met de uitvaartondernemer.

Nalatenschapsplanning

Met het voorbereiden van uw nalatenschap neemt u uw nabestaanden veel werk uit handen en maakt u inzichtelijk wat er gebeurt met de nalatenschap wanneer u er niet meer bent. U kunt onnodige conflicten voorkomen en daarnaast wordt er gekeken naar de juridische en fiscale mogelijkheden om vermogen over te dragen naar uw nabestaanden.

Het tijdig nemen van maatregelen kan verschillende voordelen hebben zoals:
» De financiële positie van de langstlevende wordt veiliggesteld;
» Conflicten tussen erfgenamen kunnen worden voorkomen;
» Uw vermogen kan een bestemming krijgen die overeenkomt met uw wensen;
» Kosten besparen door het optimaal benutten van vrijstellingen.

Digitaal nalatenschapsdossier

Stedam Nalatenschappen werkt met een digitaal nalatenschapsdossier waar al uw wensen en relevante zaken in vastgelegd worden. Documenten zoals een testament, de huwelijkse voorwaarden en uitvaartinformatie worden in het dossier bewaard.
U heeft altijd toegang tot dit dossier via een persoonlijke inlogcode.

Op het moment dat er een nalatenschap moet worden afgehandeld krijgen de erfgenamen inzage in dit dossier zodat zij de afwikkeling van de nalatenschap kunnen volgen. Dit werkt kosten- en tijdbesparend. De gegevens zijn immers voor zover mogelijk al bekend en ingevoerd in het persoonlijke digitale dossier.

Testament

Heeft u al een testament maar vraagt u zich af of deze nog wel aan uw wensen voldoet? Is uw persoonlijke situatie veranderd of zijn uw wensen veranderd? Of heeft u nog geen testament en vraagt u zich af of dit wel nodig is? Wij bekijken samen met u de mogelijkheden en brengen deze in kaart.

Tarieven

Het aantal uren dat berekend wordt voor het afhandelen voor een nalatenschap, of het in kaart brengen van een nalatenschapsplanning ligt aan de complexiteit van uw situatie.
Waar kan dit mee te maken hebben?

» Het aantal familieleden, erfgenamen, legatarissen, goede doelen enzv;
» Samenstelling van het vermogen;
» Een onderneming in de nalatenschap;
» Vermogen in het buitenland.

In een kort inventariserend gesprek kunnen wij een nalatenschapsverkenning bespreken. Het eerste half uur van het gesprek is vrijblijvend en gratis.
Daarna rekenen wij een uurtarief.

Wij hanteren een tarief van € 155,00 per uur.
Kilometers worden doorberekend ad €0.30 p/km

Wij stellen een overeenkomst op waarin wij een omschrijving geven van onze werkzaamheden. U ontvangt van ons een urenspecificatie, daarnaast heeft u toegang tot het digitaal nalatenschapsdossier waardoor u de status van de werkzaamheden kunt volgen.
Genoemde prijzen zijn incl. 21% btw en exclusief bijkomende kosten door derden.

Bijkomende kosten van derden, zoals kosten van een notaris, makelaar of fiscalist, worden apart in rekening gebracht. Ook kosten voor werkzaamheden als gevolg van een ondernemingsactiviteit of afhandelen van zaken in het buitenland, leges en griffie- en advertentiekosten worden apart in rekening gebracht.
Voordat deze derden werkzaamheden verrichten, ontvangt u van ons een opgave van hun kosten.

Contact

Stedam Nalatenschappen
Postbus 89
2700 AB Zoetermeer
nalatenschappen@stedam.nl
Tel: 06-15278303

Bereikbaarheid

Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Op vrijdag is ons kantoor gesloten.
Mocht u worden doorgeschakeld naar onze voicemail dan vragen wij u vriendelijk een bericht met uw contactgegevens in te spreken.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

Daarnaast is Stedam Nalatenschappen goed te bereiken via sms, whatsapp en e-mail.

Disclaimer

Aan deze website, de gepresenteerde werkprocessen en alle overige informatie die op of via deze website wordt ontsloten kan de klant of bezoeker geen rechten ontlenen.
De gegeven informatie dient ter ondersteuning van de beeldvorming van de klant dan wel de bezoeker van deze website.

Klachtenregeling

Stedam Nalatenschappen doet haar best uw zaken zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Stedam Nalatenschappen heeft een klachtenregeling. Indien gewenst kan deze regeling worden opgevraagd.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Privacybeleid

Als u gebruik maakt van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid van Stedam Nalatenschappen.